Ekosysteemi

Avaimet käteen -ratkaisu ympäristövastuulliseen pakkaamiseen

Luulitko muovilla pakkaamisen ja ympäristövastuullisuuden olevan mahdoton yhtälö?

Meillä on ilo esitellä EkoSysteemi, Mercamerin uusi palvelukonsepti, joka mahdollistaa toimivan, yksilöllisen pakkaamisen ympäristön kannalta vastuullisesti.

EkoSysteemi tarjoaa valmiiksi valikoidut, alansa parhaat kestävää kehitystä edustavat tuotteet käyttöönne ja asiantuntijamme ratkovat puolestasi vastuullisuuteen liittyvät haasteesi - oli sitten kysymys CO2- päästöjen pienentämisestä, muovin määrän vähentämisestä tai biohajoaviin materiaaleihin siirtymisestä. Räätälöimme juuri sinulle sopivan pakkausratkaisun ja asetamme kanssasi mittarit. Niitä seuraamalla voimme todentaa sekä ratkaisun toimivuuden että saavutetut ympäristöhyödyt, joista on helppoa viestiä myös asiakkaillesi!

EkoSysteemi on matalan kynnyksen palvelukonsepti, joka sopii niin vastuullisuuttaan hahmottelevan kuin jo pidemmällekin ympäristövastuu asioissa edenneen yrityksen käyttöön. Pyrimme ympäristövastuun lisäksi optimoimaan muovipakkaamisen kustannuksia ja laatua, joten lopputuloksena saat parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksesi yksilöllisiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin.

 

Jaa sivu

1

Miksi EkoSysteemi?

Mercamerille on viimeisen parin vuoden aikana tullut yhä useammin kyselyitä ympäristöystävällisyydestä ja vastuullisesta pakkaamisesta. Esille on noussut selkeä tarve ja tahtotila parantaa pakkausratkaisuja myös ympäristönäkökulmasta katsottuna. Näitä kysymyksiä käsitellessä on kuitenkin tullut selväksi, että aihe on monimutkaisempi kuin ensinäkemältä näyttää. Ristiriitaista tietoa, sekavaa sanastoa ja viherpesua on paljon ja se tekee aiheesta monille vaikean lähestyä. 

Nämä haasteet herättivät meidät miettimään mitä Mercamer voisi tehdä helpottaakseen ympäristövastuullisten valintojen tekemistä asiakkaillemme.

Mercamerilla on ollut jo muutaman vuoden ajan valikoimassa huippulaatuiset Greentec -kiristekalvot, joiden avulla yritykset ovat voineet merkittävästi vähentää muovin käyttöä ja CO2 päästöjä, sekä parantaa lavojen kuljetussidontaa. Olemme laajentaneet vastuullista valikoimaamme niin öljypohjaisten kuin uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden osalta kehityksen suunnannäyttäjinä  - olemme Suomen ainoa pakkausmateriaalitukkuri, jolla on vastuullisen pakkaamisen linja. Kun valinnanvaraa riittää ja asiakkailla on yhä erilaisempia vaatimuksia sekä yksilöllisiä olosuhteita, joihin ympäristövastuullinen ratkaisu pitäisi löytää, korostuu tarve asiantuntemukselle haasteiden ratkaisemiseksi. 

arms-bonding-closeness-1645634

Siksi loimme EkoSysteemin, helposti lähestyttävän ratkaisun, jonka avulla ympäristövastuun kantamisesta tulee helppoa, ymmärrettävää ja konkreettisesti mahdollista kaikkien pakkaamiseen liittyvien tuotteiden osalta. 

EkoSysteemin kaikki tuotteet on valmiiksi kuratoitu ja kaikki kumppanit on valittu kestävää kehitystä sekä vastuullista toimintaa edistävien arvojen pohjalta. Konsepti on vastaus paitsi asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, myös yhteiskuntaan laajemmin vaikuttavaan muovin käytön kestävyyshaasteeseen.

EU:n muovistrategia ja Suomen muovitiekartta antavat hyvän perustan

Euroopan unioni on herännyt muovijätteen kasvun haasteeseen ja julkaisi tammikuussa 2018 muovistrategian muovijätteen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi. Eurooppalaiset tuottavat joka vuosi 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta vain 30 % kerätään kierrätykseen. Arviolta 150.000 - 500.000 tonnia EU:n muovijätteestä päätyy mereen. Lisäksi mereen päätyy 75.000 - 300.000 tonnia mikromuovia EU alueelta vuosittain.

EkoSysteemi-infographic-500000-tonnia-muovia-merissa-946px

Muovin tuotanto on maailmanlaajuisesti 20-kertaistunut 1960-luvun jälkeen. Tuotannon odotetaan edelleen kaksinkertaistuvan 20 vuoden kuluessa. Jätteiden kierrätys-vaatimukset tulevat tiukentumaan -  muovipakkausten kierrätystavoite on 55 % vuoteen 2030 mennessä. Tällä tulee olemaan suuri vaikutus kuluttajatuote- ja pakkausteollisuudelle. Teollisuuden tulee kiinnittää enemmän huomiota valittuihin pakkausmateriaaleihin ja kierrätettävyyteen koko niiden elinkaaren ajan.

Ekosysteemi-infographic-muovin-kierratyksen-co2-hyodyt-946px

Suomessa on julkistettu vuoden 2018 lopulla ympäristöministeriön toimesta muovitiekartta, joka on linjassa EU:n muovistrategian kanssa. Suomen muovitiekartan teesit ovat: vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa. Etenkin pyritään kiinnittämään huomiota nykyisten muovien kestävään käyttöön ja toisaalta parantamaan muovien kierrätystä ja talteenottoa merkittävästi. Samalla panostetaan vahvasti uusien ratkaisujen löytämiseen.

Pallo on meillä

EkoSysteemi on uusi ratkaisu, joka tekee ympäristövastuullisesta pakkaamisesta mahdollista kaikille - tänään. Ei tarvitse odottaa ihmettä - kuten sitä, että tiedemiehet kehittäisivät muovin korvaavan ekologisen superaineen -  vaan jo nykyisillä materiaaleilla ja etenkin asiantuntevalla suunnittelulla ja optimoinnilla voidaan saada suuria parannuksia aikaiseksi. Pallo on tosiaankin meillä, eikä vastuullisempaan vaihtamisessa ole kuin voitettavaa.

 

Jos sinulla on pakkaamiseen liittyvä haaste, meillä on siihen vastuullinen ratkaisu.
Ota minuun yhteyttä - niin räätälöidään teille pakkausratkaisu, jossa voittavat kaikki.

Mikko Lindevall,  Ympäristövastuullisten ratkaisujen tuotepäällikkö

2

Tavoitteena ympäristövastuullinen pakkaaminen? Näin saavutat sen!

Ympäristövastuullisuus on laaja ja monitahoinen aihe, joka kattaa kaiken ruohonjuuritason muutoksista, kuten muovilusikoiden vaihtaminen puisiin firman kahvihuoneessa - aina kokonaisvaltaisiin tekoihin, kuten koko liiketoiminnan hiilijalanjäljen neutralisoiminen. Pakkausmateriaalien ja -käytäntöjen päivittämisellä voit vaikuttaa monella tasolla ympäristövastuullisuuteen, pienistä optimoinneista suuriin uudistuksiin. Mutta mistä aloittaa?

Aivan aluksi on tärkeintä on tiedostaa, mitä ongelmaa itse asiassa ollaan ratkaisemassa. Mitkä ovat yrityksesi ympäristötavoitteet - haluatteko vähentää muovin käyttöä, jätteen määrää, CO2 päästöjä, vai kenties mikromuovin määrää merissä? Pohtia kannattaa etenkin omaa roolianne ongelman kannalta ja sitä, millä tasolla haluatte asiaan vaikuttaa. Vastaus tähän kysymykseen on ensimmäinen askel polulla kohti vastuullisuutta.

Kun ympäristötavoite on määritelty, on aika ottaa luupin alle yrityksesi yksilölliset pakkaustarpeet ja olosuhteet. Mitä pakkaatte ja miten? Onko logistiikassanne huomioitavia erityisvaatimuksia, kuten pitkät varastointiajat, haastavat varastointiolosuhteet, kansainväliset kuljetukset tai helposti särkyvä/pilaantuva/ruostuva tuote? Kaikki nämä vaikuttavat pakkausratkaisun valintaan - ympäristövastuullisuuden lisäksi pakkausmateriaalin on luonnollisesti oltava optimaalisesti toimivaa juuri teidän käytössänne.

shutterstock_737769790

Vastuullisuuden ja käytännön toimivuuden yhdistäminen on taitolaji, jossa parhaan lopputuloksen takaamiseksi kannattaa ottaa avuksi asiantuntija - tietotaidolla räätälöity vastuullinen pakkausratkaisu säästää usein luonnon lisäksi myös rahaa!

Mercamerin uusi EkoSysteemi-konsepti on helppo tapa laittaa pakkausasiat kuntoon ympäristöä kunnioittaen. Tarjolla on laaja valikoima vastuullisen pakkaamisen asiantuntijoiden kuratoimia tuotteita, joiden avulla ekologinen ratkaisu löytyy haastavempiinkin pakkaustarpeisiin - laadusta ja ominaisuuksista tinkimättä.

Ympäristönäkökulmasta suurimpana pakkaamisen haasteena näyttäytyy muovi. Muovin vastuullinen käyttö, sen vähentäminen ja kestävän kehityksen tuomien vaihtoehtoisten materiaalien hyödyntäminen onkin suurimmalle osalle koko ympäristövastuullisuuden kulmakivi.

Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla vastuulliseen muovipakkaamiseen?

Muovit voidaan jakaa kahteen ryhmään raaka-aineen perusteella: öljypohjaisiin ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettaviin muoveihin. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla muovilla on ekompi maine, mutta myös perinteistä öljypohjaista muovia voidaan käyttää vastuullisesti ja ympäristön kannalta kestävästi.

karina-tes-1228178-unsplash

Seuraavaksi pääset tutustumaan viiteen EkoSysteemin ratkaisuun, joiden kautta kaiken muovipakkaamisen ympäristövastuullisuutta on helppo parantaa.

Öljypohjaisista raaka-aineista valmistetut ratkaisut

Muovin ohentaminen

Kierrätysmuovit

Biohajoavuutta edistävät lisäaineet

Uusiutuvat ratkaisut

Biomuovit

Biohajoavat muovit

Öljypohjaisista raaka-aineista valmistetut muovit

Perinteinen muovi on yksi käytetyimmistä pakkausmateriaaleista maailmassa. Se on kevyttä, hygieenistä ja sopii melkein mihin tahansa pakkaamiseen antaen hyvän suojan tuotteille. Se on myös erittäin kustannustehokas pakkausmateriaali, joka voidaan kierrättää ja polttaa.

Muovin ohentaminen
 
Yksi tapa pienentää ympäristövaikutuksia on parantaa muovipakkausmateriaalin laatua niin, että kalvopaksuutta voidaan ohentaa merkittävästi. Mercamerilla näitä laadukkaita kalvoja kutsutaan Greenteciksi.
Huomionarvoista Greentec-muoveissa on se, että vaikka muovi ohenee, niin käytännössä parempien raaka-aineiden takia käyttöominaisuudet usein paranevat.  Ohentamisen myötä pakkausmateriaalia kuluu vähemmän ja näin pakkaaja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä – keskiarvo asiakkaidemme kustannussäästöille on 18%. Greentec on myös ympäristövastuullinen ratkaisu - muovimäärän pienentyessä pystytään pienentämään CO2-päästöjä jopa 60% perinteiseen muoviin verrattuna - toteutunut keskiarvo on 48%.
 
Kierrätysmuovit
 
Kierrätys on olennainen osa muovipakkausten vastuullista elinkaarta. Kierrätysmuovit soveltuvat kuitenkin vain tiettyihin käyttötarkoituksiin laatunsa puolesta. Materiaali kierrätysmuoviin voi tulla joko kuluttajajätteestä tai teollisuuden sivuvirtana. Materiaalin alkuperä vaikuttaa oleellisesti valmistetun muovin laatuun ja ulkonäköön. Kierrätysmuovin etuja ovat matalammat CO2 päästöt ja materiaalin uudelleen hyödyntäminen. Se sopii hyvin esim. kuormalavojen päällikalvoiksi.
 
Biohajoavuutta edistävät lisäaineet
 
Perinteisen muovin hajoaminen on erittäin hidas prosessi, joka voi kestää jopa satoja vuosia. Prosessia voidaan kiihdyttää uudella biohajoavuutta lisäävällä lisäaineella, jonka avulla perinteisestäkin muovista on mahdollista tehdä biohajoavaa. Lisäainetta käytettäessä muovi hajoaa olosuhteista riippuen huomattavasti nopeammin, noin 1 -10 vuoden kuluessa vedeksi, hiilidioksidiksi ja biomassaksi. Lisäaine ei vaikuta millään tavalla muovin ominaisuuksiin, painatettavuuteen, varastointiin tai kierrätettävyyteen. Tämä on toimiva ratkaisu kun halutaan säilyttää perinteisen muovin hyödyt yhdistettynä ekologisuuteen.
 
Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut muovit
 

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu muovi on vaihtoehto perinteiselle muoville.

Ympäristövastuu on läsnä jo raaka-ainetasolla, sillä öljyn sijaan muovit valmistetaan käyttäen esimerkiksi maissia tai sokeriruokoa. Tämän kategorian muovit ovat kiinteä osa kestävää kehitystä.

Biomuovit

Biomuovit eli ns. Green PE valmistetaan pääosin uusiutuvista raaka-aineista.  

Biomuovi on ominaisuuksiltaan täysin öljypohjaisen muovin kaltainen eli yhtä kestävä, kevyt sekä hygieeninen ja se antaa hyvän suojan kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Biomuovi ei nimestään huolimatta hajoa kuten biohajoava muovi vaan kestää täysin vastaavasti kuin perinteinen muovituote. Keskeisenä erona perinteiseen muoviin ovat sen huomattavasti pienemmät CO2-päästöt. Biomuovi on myös kierrätettävissä täysin perinteisen muovin tavoin.

Biohajoavat muovit

Biohajoavat muovit ovat tärkkelyspohjaisia ja soveltuvat parhaiten käyttötarkoituksiin, joissa niihin ei kohdistu mekaanista rasitusta. Biohajoavat muovit voidaan kierrättää kotikonstein kompostissa ja ne hajoavat nopeasti (3 vko - 3 kk).  Erona muihin muoveihin biohajoava muovi ei muutu mikromuoviksi hajotessaan ja on siksi vastuullinen valinta.

Miten valita oikea ratkaisu?

On monta tapaa olla mukana kestävässä kehityksessä ja pakata fiksusti – mutta mikä on se oikea juuri teille? Usein käytännössä toimivan vastuullisen ratkaisun löytäminen on haastava tehtävä, sillä räätälöinti vaatii laajan tietotaidon niin pakkaamisesta ja muoveista kuin saatavilla olevista uusimmista tuoteinnovaatioista.

Tässä Mercamerin EkoSysteemi- asiantuntijat astuvat kuvaan. Esimerkiksi näin:

Asiakasyritys oli määritellyt omaan ympäristöohjelmaansa, että fyysisen muovin määrää pitää vähentää merkittävästi ja siirtyä mahdollisuuksien mukaan biohajoaviin tuotteisiin, jotta saadaan vähennettyä mahdollista mikromuovin määrää heikomman kierrätysasteen omaaviin maihin toimitettaessa. Haasteena yritys näki kuljetussidonnan ja tuotteiden ehjänä pysymisen, sekä mahdolliset negatiiviset kustannusvaikutukset, joita ympäristövastuullisempaan ratkaisuun siirtymisestä saattaisi koitua. 

Tilannekartoituksessa selvisi, että asiakkaalla oli käytössään kaksi käärintäkonetta, joista toinen oli n. 10 vuotta vanha ja toinen hieman uudempi esikiristyksellä varustettu kone. Tästä syystä yritys oli joutunut käyttämään kahta eri kalvoa: 23 μm standard kiristekalvoa perinteisessä jarrukoneessa ja 23 μm power- kalvoa esikiristävässä koneessa. Päällikalvona heillä oli molemmilla linjoilla käytössä perinteinen 100 μm kirkas rulla-arkki, jolla lavat suojattiin vedeltä ja pölyltä myös yläpuolelta.

Testien jälkeen asiantuntijamme suositteli molempien kalvojen yhtenäistämistä 12 μm Greentec- kiristekalvoon ja vaihtamaan päällikalvo biohajoavuutta lisäävillä lisäaineilla varustettuun ohuempaan laatuun. Näillä muutoksilla saavutettiin kiristekalvossa 47 % säästö muovin määrässä ja 19 % säästö kustannuksissa. Lisäksi rullien vaihdot vähenivät kuljetussidonnan pysyessä ennallaan.

andreas-gucklhorn-285567-unsplash

Koska muovin määrää saatiin merkittävästi vähennettyä myös päälliarkkin osalta, niin jäivät biohajoavuuteen vaihtamisen kustannusvaikutukset marginaalisiksi.

Myös tämän casen tuloksia mitataan ja seurataan asiantuntijoidemme toimesta, niin asiakkaan omassa järjestelmässä kuin myös osana Mercamerin ISO 14001 ympäristösertifikaatin mittareita. Näin varmistamme että tavoitteet toteutuvat ja asiakkaalla on aina ajankohtainen tieto käytössään.

Ota yhteyttä

Jos teillä pohditaan pakkaamisen ympäristövastuullisuutta ja tarvitsette neuvoja sen toteuttamisessa - ota yhteyttä EkoSysteemi asiantuntijaan.

 

3 kiintopistettä vastuullisuuspolulla

Ympäristötavoite

Kun ryhdyt pohtimaan, miten pakkaamisesta voitaisiin tehdä vastuullisempaa, on tärkeintä ensin kartoittaa mikä on ympäristötavoitteenne. Millaisia konkreettisia vaikutuksia haluatte saada aikaan – ja kuinka paljon olette valmiit panostamaan niiden toteuttamiseksi.

Muovilaadun valinta

Kun tavoiteasetanta on päätetty, voidaan valita parhaiten tavoitteeseen pääsemistä edesauttava muovilaatu, joka sopii juuri teidän pakkaustarpeisiinne.

Mittareiden määrittely

Tämän jälkeen on mahdollista asettaa tavoitteeseen pääsemistä mittaavat konkreettiset mittarit. Mittarointi on tärkeää, jotta voimme todentaa tulokset ja yrityksenne pystyy viestimään kestävän kehityksen ohjelmansa merkityksestä niin asiakkaille, omalle henkilöstölleen kuin tuleville sukupolvillekin.